1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
Tourism in Sitges, near Barcelona

Sitges Tourism Advisory Council

Sitges Tourism Advisory Council

Public Officials & Representatives of Sitges Tourism Sectors

Composition of the Advisory Council of Tourism

Public Sector

 • Mayor of Sitges
 • Vice Councilor for Tourism, Aurora Carbonell
 • Councilor from each political group
 • Councilor of Culture, Traditions and Celebrations
 • Councilor of Urban Services
 • Councillor for citizen Participation

Private Sector

 • ‘Tourist Resort’ representative
 • Business Tourism Sector’ representative
 • ‘Tourist apartments, campsites, catering, trade, marinas’ representatives
 • Representative from the ‘Golf Club’
 • Representative from ‘The Garraf Natural Park’
 • Representative from ‘The association of Beach Services’
 • Representative from ‘Sitges Heritage Consortium’
 • A ‘Company Activities’ representative 
  (e.g. 
  Sitges Convention Bureau)
 • A representative from the ‘Nightlife Sector’
 • ‘Technical Services’ professionals

The Council will meet three times a year in ordinary session

Aims to

 •  evaluate and propose actions and projects in the field of tourism in the town
 • “raise awareness of the importance of tourism and its horizontality, and strengthen brand image Sitges”
 • Create specialised permanent working committees to study specific topics such as Business tourism – Sitges Convention Bureau and Promotion
 • Continue the ‘Biosphere Certification’ attesting Sitges as a destination for sustainable and responsible tourismopen
 • Embrace new US and asiàn markets (Sitges.us / Sitges.cn) 
  (number of tourists from those regions increasing)
 • Utilise business tourism, congresses, conventions and incentive trips
 • Increase sports tourism in the area

Activities

 • Department of Economic Development, Tourism and Beaches
  presented the Action Plan and Strategic Plan
 • Citizens are able to convey their concerns to collect the sensitivities.”
 • Council works across all the departments related to the tourism sector
 • Currently 130 actions that were developed during this 2017
 • Cultural, traditions and celebrations are under review

Engega el nou Consell Assessor de Turisme

L’òrgan està format per els responsables públics del turisme a Sitges i representants dels sectors econòmics relacionats amb el turisme. En la primera sessió de treball, la regidoria de Promoció Econòmica, Turisme i Platges ha presentat el Pla d’accions i Pla estratègic.

L’Ajuntament de Sitges ha posat en funcionament el nou Consell Assessor de Turisme de Sitges, un ens format per responsables públics i representants dels sectors econòmics privats relacionats amb el turisme amb la finalitat ha de donar cabuda a la pluralitat d’inquietuds que actualment conformen la realitat turística i estudiar, avaluar, proposar actuacions i projectes de l’àmbit turístic de la vila.

Per l’alcalde de Sitges, Miquel Forns, “volem fomentar la participació en totes les qüestions públiques i crear els instruments necessaris per garantir el diàleg”.  Per aquest motiu, el consell també procurarà “propiciar que la ciutadania hi pugui fer arribar les seves inquietuds per recollir les diferents sensibilitats”.

La constitució del consell s’ha dut a terme aquest dilluns al saló blau del Palau de Maricel. Entre les tasques que desenvoluparà el consell, hi ha “proposar, debatre i aprovar el Pla d’accions anual, encaminat a incrementar la demanda turística i millorar-ne la seva qualitat”, com explica la regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Platges, Aurora Carbonell. També plantejarà estratègies globals com a destinació turística en els àmbits del màrqueting, la promoció i el posicionament en els diferents mercats turístics, tant nacionals com internacionals.

El consell treballa transversalment amb totes les regidories relacionades amb l’àmbit turístic per tal de “conscienciar de la importància del turisme i la seva horitzontalitat, i reforçar la imatge de marca de Sitges”, defineix Aurora Carbonell.

El Consell Assessor de Turisme de l’Ajuntament de Sitges preveu la creació de comissions de treball especialitzades i permanents per a l’estudi de temes específics com el Turisme de negocis – Sitges Convention Bureau i la Promoció. El reglament de les dues comissions es portaran a aprovació en la propera reunió del Consell que serà extraordinària i tindrà lloc el 30 de maig.

Pla d’accions 2017

Durant la primera reunió del Consell, s’ha presentat el pla d’accions de la regidoria de Turisme en el que es preveu 130 accions que es van desenvolupant durant tot aquest 2017.

La finalitat del pla és fomentar el lideratge de la promoció turística des de l’Ajuntament de Sitges i implicar-hi totes les regidories corresponents per reforçar el projecte. Un dels eixos destacats del pla d’accions és donar continuïtat a la certificació Biosphere que acredita Sitges com a destinació de turisme sostenible i responsable.

Pel que fa als perfils de turistes, es preveu obrir nous mercats com el nord-americà i l’asiàstic, ja que segons els últims estudis estan augmentant el nombre de turistes d’aquestes procedències. En turisme de negocis, el pla recull mantenir el posicionament de Sitges com a destinació de referència per al turisme de reunions, congressos, convencions i viatges d’incentiu. L’àmbit cultural, de tradicions i festes són línies de treball que contempla el pla com a atractiu turístic.

És potenciarà l’enoturisme i en  l’àmbit de turisme esportiu, es farà un estudi per avaluar la viabilitat d’apostar per aquesta línia de treball.

Composició del Consell Assessor de Turisme

El consell està presidit per l’alcalde de Sitges i compta amb la vicepresidència de la regidora de Turisme, Aurora Carbonell, i com a vocals hi ha un regidor de cada grup polític amb representació a l’Ajuntament, Regidora de Cultura, Tradicions i Festes, la regidor/a de Serveis Urbans, i el regidor de Participació ciutadana. Pel que fa al sector privat, hi ha un representant del turisme vacacional, un representant del sector de turisme de negocis, un representant del sector dels apartaments d’ús turístic, dels càmpings,  de la restauració, del comerç, dels ports esportius, del Club de Golf, del Parc Natural del Garraf, de l’associació dels serveis de platges, del Consorci del Patrimoni de Sitges, de les empreses d’activitats i/o serveis turístics, associades al Sitges Convention Bureau i un representant del sector de l’oci nocturn; a més dels serveis tècnics corresponents de l’Ajuntament.

El Consell es reunirà tres cops l’any en sessions ordinàries.